Meme kanserinin evreleri nelerdir?

Meme kanserinde erken evre, lokal ileri evre ve ileri evre olmak üzere üç evreden bahsedilebilir.