PET BT Taramasi Kanser Tanı, Evreleme ve Takip 2

PET BT Taraması; Kanserin ilk teşhisi, evrelenmesi, yaygınlığının belirlenmesi ve doğru bir tedavi planı çıkarılması için tüm aşamalar PET/CT cihazı ile …