Tüm Vücut MR ile Kanser Riskinizi Öğrenin!

Tüm Vücut MR; sağlıklı insanlarda, kanser gibi tümoral hastalıkların henüz bulguları oluşmamış iken hastalığın saptanmasına olanak sağlamaktadır.